ആര്‍എസ്എസ് സര്‍ക്കാരിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല- മോഹന്‍ ഭാഗവത്

1

Read more at: http://www.manoramaonline.com/news/just-in/mohan-bhagawat-on-patriotism.html

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

കേരളത്തില്‍ ഒരു ദിവസം നടക്കുന്നത് 5000 ശാഖകളെന്ന് ആര്‍എസ്എസ്


Read More at :

http://www.mathrubhumi.com/news/india/rss-kerala-strengthening-base-shakhas-1.1730561

Posted in Uncategorized | Leave a comment

മറ്റൊരാളുടെ രാജ്യസ്നേഹത്തിന് വിലയിടാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല: മോഹൻ ഭഗവത്.

1

മറ്റൊരാളുടെ രാജ്യസ്നേഹത്തിന് വിലയിടാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല: മോഹൻ ഭഗവത്…

Read more at: http://www.manoramaonline.com/news/just-in/mohan-bhagawat-on-patriotism.html

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ശക്തി തരൂ നീ ശക്തി തരൂ…..

ശക്തി തരൂ നീ ശക്തി തരൂ ഹേ യുഗ ജനനീ ശക്തി തരൂ
ഇരുട്ടിലിടരും ലോകത്തിന്നൊരു ദിശകാണിക്കാന്‍ ദീപ്തി തരൂ

ഭീകര ദൈത്യഗണങ്ങളെ ഞൊടിയില്‍ നിഹനം ചെയ്ത ധനുസ്സു തരൂ
വെടിഞ്ഞു ചെങ്കോല്‍ ഉടുത്തു മരവുരി നയിച്ച ഘോര തപസ്സു തരൂ
കരകാണാക്കടലലമാലകളെ കടന്ന സുരതേജസ്സു തരൂ
മദിച്ച ലങ്കാപതിയുടെ ഹുങ്കിനെ ഹനിച്ച ദിവ്യ ധനുസ്സു തരൂ
(ശക്തി തരൂ )

ഗോപാലകരുടെ അകമേയറിവിന്‍ പുലരൊളി വിതറിയ മുരളി തരൂ
വിമൂഢഭാവമകറ്റി മഹത്താം ഉള്‍ക്കണ്ണേകിയ ഗീത തരൂ
യുദ്ധോത്സുകരായ് മുന്നേറീടാന്‍ വീറു പകര്‍ന്നാ ശംഖു തരൂ
പ്രളയം പോലും അചഞ്ചല മതിയായ്‌ കണ്ട മഹാ സമ ബുദ്ധി തരൂ
(ശക്തി തരൂ )

ശുദ്ധി തരൂ നീ ശുദ്ധി തരു പവിത്ര ജീവിത വൃത്തി തരു
കളങ്ക ലേശം പുരളാതുള്ളൊരു തുറന്ന ജീവിതശൈലി തരു
പണം പ്രതാപം ഭോഗമിതെല്ലാം ജയിച്ച ദൈവിക ദൃഷ്ടി തരു
സമസ്ത ഭാരത ദൈന്യം തീര്‍ക്കാന്‍ സദാതുടിക്കും കരളു തരു
(ശക്തി തരൂ )

Posted in Uncategorized | 1 Comment

പൂജ ചെയ്യാന്‍ നേരമായി…..

പൂജ ചെയ്യാന്‍ നേരമായി പോക നാം ശ്രീകോവിലില്‍ (2)

മണവുമില്ല നിറവുമില്ല കേവലം വനപുഷ്പമീ ഞാന്‍
എങ്കിലും നിന്‍ കാല്‍ക്കലെത്താന്‍ ഭാഗ്യമരുളാന്‍ കനിയണേ (2)

ജീവിതത്തിന്‍ തുച്ഛനിമിഷം പാഴ്ക്കിനാവില്‍ പോയിടാതെ
വാടിവരളും മുമ്പിലെന്നെ കൈ വരിക്കാന്‍ കനിയണേ (2)

നിന്‍ ശിരസ്സില്‍ സുരഗണങ്ങള്‍ രത്നമകുടം ചാര്‍ത്തിടുമ്പോള്‍
ത്രൃപ്പദത്തില്‍ ജീവിതത്തിന്‍ പൂമ്പരാഗം വിതറുവാന്‍
ജന്മമമ്മേ സഫലമാക്കാന്‍ പാവനേ, നീ കനിയണേ (2)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ശതശതവന്ദനം ഋഷിനാടേ…..

ശതശതവന്ദനം ഋഷിനാടേ
സുഖദേ, ശുഭദേ, ജയദേ,
ജനമനഹിതശുഭവരദേ
( ശത )

ധര്‍മഗ്ലാനി വരുത്തീടാന്‍
അസുരത താണ്ഡവമാടുമ്പോള്‍
‍യുഗസാരഥിതന്‍ ശംഖൊലിയാല്‍
ധര്‍മം വാഴ്ത്തിയ പ്രിയനാടേ
( ശത )

നിന്‍പാദം കണികാണ്മാനായ്
നിന്‍‌കാല്‍പൂമ്പൊടി അണിയാനായ്
ദിവ്യേ, സുരവരരക്ഷമരായ്
നില്‍‌പൂ നടയില്‍ യുഗയുഗമായ്
പുല്ലായെങ്കിലുമീമണ്ണില്‍
പുലരാന്‍ പുണ്യമുദിച്ചെങ്കില്‍
ജീവന്‍ സാര്‍ത്ഥകമായെന്നായ്‌
തപമവരനിശം ചെയ്തില്ലേ?
( ശത )

മമജന്മാന്തര സുകൃതത്താല്‍
മാതാവേ, നിന്‍ മടിയില്‍ ഞാന്‍
‍വന്നുപിറന്നു മാനവനായ്‌
വന്ദ്യേ, തവപദസേവകനായ്‌
വേണ്ടാ വേറൊരു മോക്ഷം മേ
വേണ്ടാ പരമൊരുസ്വര്‍ഗം മേ
മോക്ഷം നീയേ, സ്വര്‍ഗം നീ
അഭയേ അമലേ അമിതബലേ
( ശത )

Posted in Uncategorized | Leave a comment

സ്വദേശം എന്നതേ ധ്യാനം…..

സ്വദേശം എന്നതേ ധ്യാനം ചെയ്യും സന്യാസിയായീടാം
ഭഗവവൈജയന്തിക്കായുയിരുമാഹുതി ചെയ്യാം

കഴുത്തില്‍ ശീലമാം മാലയണിഞ്ഞു ജ്ഞാനമാം ജടയും
മതിയില്‍ ഭാരതഭൂവിന്‍ മധുര മോഹന ബിംബം

ജപിക്കാം ഭാരതമന്ത്രം സ്മരിക്കാം ഭാരതരൂപം
കൊളുത്താം ഭക്തിതന്‍ ദീപം ഹൃദയമന്ദിരം തന്നില്‍

ഒളിക്കും ജീവരക്തത്താല്‍ കഴുകാം കാലിണ ഞങ്ങള്‍
ജ്വലിക്കും ജീവിതദീപാവലിയാല്‍ ആരതി ചെയ്യാം

നമുക്ക് ജന്മസാഫല്യം നമുക്ക് ജീവിതാദര്‍ശം
നമുക്ക് മോചനമാര്‍ഗം ജനനീ പൂജനമൊന്നേ

Posted in Uncategorized | Leave a comment