ഡൗണ്‍ലോഡ്

◘~ സ്തോത്രസുരഭി ~◘

ധ്വജസ്തുതി :
പ്രാര്‍ത്ഥന :
ഏകാത്മതാസ്തോത്രം :
ഏകാത്മതാമന്ത്രം :
കേശവാഷ്ടകം :
ഭോജന മന്ത്രം :
സംഘാഷ്ടകം :
സൂര്യനമസ്കാരമന്ത്രം :

◘~ പുസ്തകം ~◘

വിചാരധാര – ‘Bunch of Thoughts’ ഇംഗ്ലിഷ് PDF :
ഡോക്ടർജിയുടെ ജീവചരിത്രം, ‘Dr. Hedgewar, the epoch maker’ ഇംഗ്ലിഷ് PDF : 

◘~ റിംഗ്ടോണ്‍ ~◘

നമസ്കരിപ്പൂ ഭാരതമങ്ങയെ : 

◘~ ഗണഗീതങ്ങൾ ~◘

ഹിന്ദു രാഷ്ട്ര ജൈത്ര രഥം :
പൂജ ചെയ്യാൻ നേരമായി :
വന്ദേ ജനനി :
ഇതാണിതാണീ പാവന ഭാരത :
പൂജ്യ ജനനി :
ഭഗവത് കൊടിയെ :
വരുന്നു ഗംഗാ :  —
പരമ പവിത്ര :
ശത ശത വന്ദന :
ആളിപ്പട്ടരും :
അമരമാകണമെന്റെ :
അതിവിശാലമീ :
ആത്മഹുതി :
ഹിന്ദുക്കൾ :
നാം സംഘ ശക്തി :
നവയുഗ ദിവ്യോധയം :  —
പാവന ഭാരതമേ :
സംഘ സംഘമോരേ :
സ്വദേശം എന്നതേ :
നമസ്കരിപ്പൂ :
അകലെയല്ലാ പോന്നുഷസ്സിൻ :
പടഹമാടിക്കും കടലുകളെ :
ചലനം ചലനം :
ഉയർന്നു വീരകാഹളം :
ഭാരത നാട്ടിൽ :
പ്രണാമമേകിടുന്നു ഞങ്ങൾ :
ശക്തി തരൂ :
നവയുഗ ദിവ്യോദയം :
വരുന്നു ഗംഗാ  :
അഹോ ദിവ്യ മാതേ  :

◘~ മറ്റു ഗാനങ്ങൾ  ~◘

വന്ദേ മാതരം : 
നമോ നമോസ്തു ഓം നമോസ്തു :
നിർവാണശതകം :

Advertisements

279 Responses to ഡൗണ്‍ലോഡ്

  1. Vinu V says:

    നമസ്തേ,
    എല്ലാ ഗണഗീതങ്ങളും fresh vedios എന്നിവയും upload ചെയ്യുക. എന്നത്തേയും ജന്മഭൂമിയും

  2. Subhash sivaji says:

    Namastay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s